doprogres

About doprogres

This author doprogres has created 24 entries.

Progres a.d. Doboj – Revizorski izvještaj za 2022. godinu

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja u KP “Progres” a.d. Doboj (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2022. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promenama na kapitalu za period koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.   Mišljenje Po našem mišljenju, finansijski izvještaji, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2022. godine,

Prodaja teretnog vozila

Prodaje se teretno vozilo (kamion kiper), marke Iveco. Godina proizvodnje 2002. Snaga motora 228 kw u dobrom stanju. Nosivost 10.780 kg. Cijena 21.000,00 KM sa PDV-om.

Izdaje se poslovni prostor (600m2)

Izdaje se poslovni prostor 600 m2 u naselju Poljice bb, magistralni put Doboj-Tuzla (DONJA ETAŽA) pogodan za sve namjene. Raspolaže privatnim parking mjestom, kapaciteta do 50 auta. Za sve informacije, kontaktirati na broj 066 99 11 99.

Uređenje platoa ispred Ziraat Bank

Plato ispred Ziraat Banke je uređen uz pomoć sadnje sadnica. Različite vrste zelenih biljaka su posađene širom platoa, što daje živahni izgled. Sadnice su odabrane sa pažnjom da se uklope u okruženje i stvore bioraznovrsnost. Osim toga, sadnja sadnica dodaje svježinu i prirodnost okruženju, čineći plato privlačnijim i ugodnijim za posjetioce. Ukupno, sadnja sadnica je korak u pravcu održivog i zelenog razvoja.

Restoran kapaciteta 50 osoba

Vaš omiljeni kutak za sve vrste proslava, kapaciteta do 50 sjedećih mjesta. Potpuno renoviran i zvučno izolovan. Kontakt telefon za rezervacije 065 621 321.

Prodaja osnovnog sredstva – teretno motorno vozilo za odvoz smeća-podizač

Na osnovu Odluke o prodaji osnovnog sredstva broj 1117/22 od 18.11.2022. godine, KP „Progres“ AD Doboj   OGLAŠAVA Prodaju osnovnog sredstva – teretnog motornog vozila za odvoz smeća-podizač   Marka i tip God. proizv. Broj šasije i motora Vozno stanje Početna neto cijena u KM Napomena IVECO 120 E 18 1996. šasija-ZCFA1ED0002186965 motor- 136826 Da, registrovan, ispravan 15.900,00 Podliježe obavezi plaćanja PDV-a   Pravo podnošenje ponude imaju sva pravna i fizička lica koja uz popunjenu ponudu dostave svoje podatke i izvrše uplatu akontacije u iznosu od 500,00 KM na jedan od gore navedenih transakcijskih računa a takođe i broj kontakt

Progres a.d. Doboj – Revizorski izvještaj za 2021. godinu

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja u KP “Progres” a.d. Doboj (u daljem tekstu Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2021. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promenama na kapitalu za period koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.   Mišljenje Po našem mišljenju, finansijski izvještaji, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2021. godine,

Progres a.d. Doboj Skupština akcionara

Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 48. stav 1. tačka 6. Statuta, Upravni odbor KP „ Progres“ AD Doboj Odlukom br. 396- 3/22 od 26.04.2022. godine S A Z I V A Godišnju Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća „Progres“ a.d. Doboj za dan 30.05.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 08.00 časova u restoranu Društva u ulici Kralja Petra I. Za sjednicu se predlaže sledeći   DNEVNI RED Izbor predsjednika Skupštine, radnih tijela i utvrđivanje kvoruma; Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne