Nastavak izgradnje reciklažnog dvorišta – I faza

Izgradnja potpornog zida i ograde, uz prethodno izgrađenu vodonepropusnu podlogu.