Prodaja osnovnog sredstva – teretno motorno vozilo za odvoz smeća-podizač

Na osnovu Odluke o prodaji osnovnog sredstva broj 1117/22 od 18.11.2022. godine, KP „Progres“ AD Doboj

 

OGLAŠAVA

Prodaju osnovnog sredstva – teretnog motornog vozila

za odvoz smeća-podizač

 

Marka i tip God. proizv. Broj šasije i motora Vozno stanje Početna neto cijena u KM Napomena
IVECO 120 E 18 1996. šasija-ZCFA1ED0002186965

motor-

136826

Da, registrovan, ispravan 15.900,00 Podliježe obavezi plaćanja PDV-a

 

Pravo podnošenje ponude imaju sva pravna i fizička lica koja uz popunjenu ponudu dostave svoje podatke i izvrše uplatu akontacije u iznosu od 500,00 KM na jedan od gore navedenih transakcijskih računa a takođe i broj kontakt telefona radi dodatnih informacija.

Akontaciju za učešće dužni su platiti do 05.12.2022. godine a povrat akontacije izvršiće se odmah po završetku licitacije onima koji ne kupe vozilo na licitaciji a kupcu će se uračunati u kupoprodajnu cijenu vozila.

Ponuda sa uplaćenom akontacijom dostavljaju se najkasnije do 06.12.2022. godine do 11:00 časova putem pošte ili na protokolu Društva u Doboju, ul. Karađorđeva 10 u zatvorenim kovertama.

Otvaranje ponuda će se održati dana 06.12.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama KP „Progres“ AD Doboj, ul. Karađorđeva br. 10. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici.

Sa ponuđačem koji bude ponudio najvišu cijenu zaključiće se kupoprodajni ugovor. Način plaćanja kupoprodajne cijene: akontacija koju je kupac uplatio smatraće se uplatom dijela ugovorene cijene, a ostatak iznosa sa obračunatim PDV-om, kupac je dužan uplatiti u roku do 8 dana od dana zaključenja ugovora.

Motorno vozilo navedeno u oglasu nalazi se u Doboju i može se pogledati svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, a detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 065/769-447 (Duško Brkić-kontakt osoba).