RJ CENTAR ZA RAZDVAJANJE OTPADA

Osnovan 2012. godine, čiji je primarni cilj selektivno razdvajanje korisnih, sekundarnih sirovina iz otpada (npr. papir i karton, plastika i PET, folija iznad 50 mikrona, metal i tome slično). Centar se sastoji iz mašina, međusobno povezanih za mašinsko i ručno razdvajanje korisnog otpada. Sam proces razdvajanja otpada, obavlja se na sljedeći način:

  • Sav otpad koji se sakupi na teritoriji grada Doboja, dovozi se u Centar do ulaznog grotla, gdje se istovara, a koji zahvaljujući pokretnoj traci dalje ide do roto sita, gdje se otpad miješa, a sav koji nije koristan (npr. ostaci hrane, drveni predmeti i slično), ne prelazi u drugu fazu, a to je kabina za ručno razdvajanje otpada;
  • U kabini se nalazi 8 izlaza sa otklopnim dnom, kroz koji korisni otpad prolazi i završava u kontejnerima od 5 m3, nakon što su kontejneri puni slijedi presovanje i transport do reciklažnih centara;
  • Na izlazu iz kabina za ručno razdvajanje otpada, nalazi se magnet, koji privlači sve metalne predmete, koji nisu u prethodnoj fazi razdvojeni od preostalog (nekorisnog) otpada.

Za više detalja oko samog procesa rada Centra, pogledajte video na sljdećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=gQxmnPWu1Ps

Dugoročna vizija KP „Progres“ a.d. Doboj, jeste proširivanje postojećih djelatnosti Centra, a to obuhvata proizvodnju RDF goriva (pogonsko gorivo za cementare i spalionice) kao i otpočinjanje sa poroizvodnjom čistog, bio komposta (prirodno đubrivo koje se koristi u poljoprivredi, a odlikuje ga vrhunski kvalitet).