UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA

Posjedujemo svu neophodnu komunalnu infrastrukturu: trimeri, kosačice – samohodne i rotacione, duvaljke, motorke i drugo, kojima održavamo zelene površine, kako u gradu (ukoliko posao dobijemo na raspisanom tenderu – otvoreni postupak javne nabavke BiH, koji se raspisuje za svaku kalendarsku godinu, a koji raspisuje Grad Doboj) ili prema narudžbi fizičkih i pravnih lica.

Izlazimo na teren, prema pozivu i pravimo predračun za usluge koji se dostavlja na pismeno ili telefonskim putem na adresu preduzeća.

PRIKUPLJANJE I TRANSPORT KOMUNALNOG OTPADA

Svakodnevno održavanje gradske i prigradske čistoće, redovnim odvozom komunalnog otpada iz domaćinstava i iz privrede.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 065/769-447.

Čišćenje snijega i otklanjanje poledice

Oosjedujemo savremene mašine za brzo uklanjanje snijega i poledice. Brza intervencija u roku ne dužem od 120 minuta od trenutka poziva i dostavljanja narudžebnice za konkretan posao.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 065/769-447

PROŠTOPAVANJE KANALIZACIONIH SISTEMA

Posjedujemo savremenu cisternu za proštopavanje velikih kanalizacionih začepljenja, marke SCANIA, kapaciteta 10.000 m3.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 065/769-447.

CRPLJENJE SEPTIČKIH JAMA

Posjedujemo traktorsku cisternu za crpljenje septičkih jama, sa odvozom fekalija na deponiju.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 065/769-447.

Trebate li salu za manje proslave?

 

RADNE JEDINICE

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada