Uređenje novog platoa ispred centra za kulturu.

 • Uređenje platoa
  Uredjenje platoa
 • Proljece2
  Uredjenje platoa
 • Proljece3
  Uredjenje platoa
 • Proljece4
  Uredjenje platoa
 • Proljece5
  Uredjenje platoa
 • Proljece6
  Uredjenje platoa
 • Proljece7
  Uredjenje platoa
 

Za sve informacije, zvati na telefon 065/769-447

 

RADNE JEDINICE

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada