Novi izgled blagajne, kiosk na Zelenoj pijaci

  

 

RADNE JEDINICE

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada