Pored naših svakodnevnih aktivnosti, koje se odnose na održavanje asfaltnih i zelenih površina, odvoz komunalnog otpada i pogrebnu djelatnost, nudimo vam i uslugu orezivanja i sječu drveća do 40 m visine.

 

Za sve informacije, zvati na telefon 065/769-447

 

RADNE JEDINICE

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada