Početak radova na uređenju Bulevara, druga faza.

 • Uređenje platoa
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece2
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece3
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece4
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece5
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece5
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece5
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece5
  Radovi na uredjenju Bulevara
 • Proljece5
  Radovi na uredjenju Bulevara
 

Za sve informacije, zvati na telefon 065/769-447

 

RADNE JEDINICE

U preduzeću su organizovane tri radne jedinice (RJ Mehanizacija, RJ Pogrebne djelatnosti i RJ Centar za razdvajanje otpada